Oświadczenie o obniżeniu ceny – Adwokat Sprawy Cywilne Prawnik

500.00

Wprowadzenie:
Gdy kupiłeś wadliwy produkt, wiesz, że przysługują Ci prawa z rękojmi.
Chciałbyś mieć rzecz sprawną, jednakże nie wiesz w jaki sposób zgłosić
swoje roszczenie sprzedawcy. Kiedy wada Ci nie przeszkadza, ale wpływa
na wartość rzeczy sprzedanej, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu
ceny na podstawie rękojmi, żądając jednocześnie zwrotu zapłaconej sumy
obniżenia ceny, wyznaczając termin, po którym pozwiesz sprzedawcę.

Szczegółowy opis:
Przedstawiam w ofercie do kupienia starannie zredagowany, w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy gotowy wzór pisemnego oświadczenia o
obniżeniu ceny z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, wraz z
wezwaniem do zapłaty w wyznaczonym terminie.

Oferowana usługa zawiera produkt cyfrowy w postaci:
spakowanych w formacie .zip plików pdf oraz wersji edytowalnych pisma,
umożliwiających samodzielne jego wypełnienie.

Usystematyzowane uzasadnienie oświadczenia, z pozostawionym do wypełnienia
miejscem na szczegółowy opis wady i jej wpływu na wartość rzeczy sprzedanej,
połączony z klarowną redakcją, zgodną z prawniczymi standardami budowy
pism, zwiększa szanse na odzyskanie sumy równej obniżeniu ceny z powodu
istnienia wady w rzeczy sprzedanej.

Podsumowanie:
Już dziś podejmij działania w sytuacji, gdy kupiona przez Ciebie rzecz ma wady.
Oddaję w Twoje ręce zredagowany przez profesjonalistę, zgodny z najwyższymi
wymogami zawodowej staranności wzór pisemnego oświadczenia o obniżeniu
ceny z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, wraz z wezwaniem do zapłaty
w wyznaczonym terminie, który umożliwi Ci odzyskanie części zapłaconej ceny.