Wezwanie do usunięcia wady rzeczy – Adwokat Sprawy Cywilne

350.00

Wprowadzenie:
Gdy kupiłeś wadliwy produkt, wiesz, że przysługują Ci prawa z rękojmi.
Chciałbyś mieć rzecz sprawną, jednakże nie wiesz w jaki sposób zgłosić
swoje roszczenie sprzedawcy. Odpowiedź stanowi wystosowanie
wezwania do usunięcia wady rzeczy sprzedanej z tytułu rękojmi,
wyznaczając termin, po którym pozwiesz sprzedawcę.

Szczegółowy opis:
Przedstawiam w ofercie do kupienia starannie zredagowany, w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy gotowy wzór pisemnego wezwania do
usunięcia wady rzeczy sprzedanej z tytułu rękojmi.

Oferowana usługa zawiera produkt cyfrowy w postaci:
spakowanych w formacie .zip plików pdf oraz wersji edytowalnych pisma,
umożliwiających samodzielne jego wypełnienie.

Usystematyzowane uzasadnienie wezwania, z pozostawionym do wypełnienia
miejscem na szczegółowy opis sytuacji i stosunku prawnego, z którego wynika
obowiązek usunięcia wady, połączone z klarowną redakcją, zgodną z prawniczymi
standardami budowy pism, zwiększa szanse na skuteczność usunięcia wady rzeczy
przez sprzedawcę i cieszenia się z pełnej sprawności rzeczy.

Podsumowanie:
Już dziś podejmij działania w sytuacji, gdy kupiona przez Ciebie rzecz ma wady.
Oddaję w Twoje ręce zredagowany przez profesjonalistę, zgodny z najwyższymi
wymogami zawodowej staranności wzór wezwania do usunięcia wady fizycznej
rzeczy sprzedanej, który stanowi pierwszy środek prawny celem naprawy rzeczy.