Wezwanie do wydania rzeczy Adwokat Sprawy Cywilne Prawnik

350.00

Wprowadzenie:
Gdy nie możesz otrzymać prawnie należącej do Ciebie rzeczy, szukasz w jaki
sposób przymusić przetrzymującego do przekazania Ci jej posiadania.
Odpowiedź stanowi wystosowanie wezwania do wydania w wyznaczonym
dodatkowym terminie rzeczy, po którym pozwiesz dłużnika do sądu.

Szczegółowy opis:
Przedstawiam w ofercie do kupienia starannie zredagowany, w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy gotowy wzór pisemnego wezwania do
wydania rzeczy przetrzymywanej przez inny podmiot.

Oferowana usługa zawiera produkt cyfrowy w postaci:
spakowanych w formacie .zip plików pdf oraz wersji edytowalnych pisma,
umożliwiających samodzielne jego wypełnienie opisem, terminem oraz
innymi załącznikami.

Usystematyzowane uzasadnienie wezwania, z pozostawionym do wypełnienia
miejscem na szczegółowy opis sytuacji i stosunku prawnego, z którego wynika
obowiązek wydania rzeczy, połączone z klarowną redakcją, zgodną z prawniczymi
standardami budowy pism, zwiększa szanse na skuteczność windykacji
i czasu odzyskania rzeczy od zwlekającego dłużnika.

Podsumowanie:
Już dziś podejmij działania w sytuacji, gdy Twój kontrahent nie wydaje Ci rzeczy.
Oddaję w Twoje ręce zredagowany przez profesjonalistę, zgodny z najwyższymi
wymogami zawodowej staranności wzór wezwania do wydania rzeczy ruchomej,
który przyczyni się do odzyskania Twojej własności, oszczędzając Ci niepotrzebnego
stresu.