Wezwanie do wykonania umowy – Adwokat Sprawy Cywilne

450.00

Wprowadzenie:
Gdy Twój dłużnik nie wykonuje umowy, zaczynasz myśleć w jaki
sposób przymusić nierzetelnego kontrahenta do jej wykonania?
Odpowiedź stanowi wystosowanie wezwania do wykonania umowy
z wyznaczeniem dodatkowego terminu, po którym pozwiesz
dłużnika o odszkodowanie za jej niewykonanie.

Szczegółowy opis:
Przedstawiam w ofercie do kupienia starannie zredagowany, w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy gotowy wzór pisemnego wezwania do
wykonania umowy.

Oferowana usługa zawiera produkt cyfrowy w postaci:
spakowanych w formacie .zip plików pdf oraz wersji edytowalnych pisma,
umożliwiających samodzielne jego wypełnienie.

Usystematyzowane uzasadnienie wezwania, z pozostawionym do wypełnienia
miejscem na szczegółowy opis sytuacji i stosunku prawnego, z którego wynikają
obowiązki umowne, połączone z klarowną redakcją, zgodną z prawniczymi
standardami budowy pism zwiększa szanse na skuteczność uzyskania od
dłużnika świadczenia i wykonania przez niego umowy.

Podsumowanie:
Już dziś podejmij działania w sytuacji, gdy Twój dłużnik nie wykonuje umowy.
Oddaję w Twoje ręce zredagowany przez profesjonalistę, zgodny z najwyższymi
wymogami zawodowej staranności wzór wezwania do wykonania umowy, który
przyczyni się do wyegzekwowania od dłużnika poszanowania warunków umowy.