Wezwanie do zapłaty za bezumowne korzystanie Adwokat Cywilne

500.00

Wprowadzenie:
Kiedy na Twojej nieruchomości znajdują się kable, rurociągi, linie elektryczne,
zapewne wiesz, że należy Ci się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z
Twojej nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego oraz wynagrodzenie
za ustanowienie służebności przesyłu. W tym celu powinieneś wystosować w
pierwszej kolejności wezwanie do zapłaty w wyznaczonym
dodatkowym terminie, po którym pozwiesz przedsiębiorcę przesyłowego zapłatę
oraz o ustanowienie służebności przesyłu za zapłatą na Twoją rzecz wynagrodzenia.

Szczegółowy opis:
Przedstawiam w ofercie do kupienia starannie zredagowany, w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy gotowy wzór pisemnego wezwania do
zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości i
ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przesyłu.

Oferowana usługa zawiera produkt cyfrowy w postaci:
spakowanych w formacie .zip plików pdf oraz wersji edytowalnych pisma,
umożliwiających samodzielne jego wypełnienie kwotą, terminem, załącznikami,
zdjęciami oraz dokumentami dokumentującymi zajęcie nieruchomości oraz
zakres zajęcia nieruchomości przez urządzenia przesyłowe.

Usystematyzowane uzasadnienie wezwania, z pozostawionym do wypełnienia
miejscem na szczegółowy opis sytuacji i stosunku prawnego, z którego wynika
obowiązek zapłaty, połączony z klarowną redakcją, zgodną z prawniczymi
standardami budowy pism zwiększa szanse na skuteczność windykacji
i czasu uzyskania należnego Ci świadczenia od zwlekającego podmiotu.

Podsumowanie:
Już dziś podejmij działania w sytuacji, gdy zobowiązany przedsiębiorca przesyłowy
nie płaci Ci za korzystanie z Twojej nieruchomości tego, co Ci się prawnie należy.
Oddaję w Twoje ręce zredagowany przez profesjonalistę, zgodny z najwyższymi
wymogami zawodowej staranności wzór wezwania do zapłaty, który przyczyni się
do odzyskania Twoich pieniędzy, oszczędzając Ci niepotrzebny stres.