Wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych – Prawnik

450.00

Wprowadzenie:
Jeżeli inna osoba godzi w Twoje dobra osobiste, zaczynasz myśleć w jaki
sposób działać, aby naruszający zaprzestał naruszania Twoich praw.
Odpowiedź stanowi wystosowanie wezwania do zaniechania naruszeń
dóbr osobistych, usunięcia skutków naruszeń i zapłaty w wyznaczonym
terminie zadośćuczynienia, pod rygorem pozwania naruszyciela.

Szczegółowy opis:
Przedstawiam w ofercie do kupienia starannie zredagowany, w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy gotowy wzór pisemnego wezwania do
wezwania do zaniechania naruszeń dóbr osobistych, usunięcia skutków
naruszeń i zapłaty w wyznaczonym terminie zadośćuczynienia.

Oferowana usługa zawiera produkt cyfrowy w postaci:
spakowanych w formacie .zip plików pdf oraz wersji edytowalnych pisma,
umożliwiających samodzielne jego wypełnienie opisem naruszenia,
terminem, załącznikami, dokumentami i zdjęciami wykazującymi naruszenie.

Usystematyzowane uzasadnienie wezwania, z pozostawionym do wypełnienia
miejscem na szczegółowy opis sytuacji, z której wynika bezprawne naruszenie,
połączony z klarowną redakcją, zgodną z prawniczymi standardami budowy
pism, zwiększa szanse na skuteczność ochrony Twoich dóbr osobistych.

Podsumowanie:
Już dziś podejmij działania w sytuacji, gdy osoba trzecia godzi w Twoje prawa.
Oddaję w Twoje ręce zredagowany przez profesjonalistę, zgodny z najwyższymi
wymogami zawodowej staranności wzór wezwania do zaniechania naruszeń
dóbr osobistych, usunięcia skutków naruszeń i zapłaty w wyznaczonym
terminie zadośćuczynienia, który przyczyni się do ochrony Twoich praw,
oszczędzając Ci niepotrzebnego stresu.