Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – Adwokat Egzekucja

150.00

Wprowadzenie:
Masz już prawomocny wyrok zasądzający należność i chcesz wszcząć
egzekucję komorniczą. W tym celu potrzebujesz jeszcze klauzuli wykonalności.
Zastanawiasz się w jaki sposób ją uzyskać? Odpowiedź stanowi złożenie
wniosku o wydanie odpisu orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności.

Szczegółowy opis:
Przedstawiam w ofercie do kupienia starannie zredagowany, w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy gotowy wzór pisemnego wniosku o
wydanie przez Sąd odpisu prawomocnego wyroku lub postanowienia wraz
z klauzulą wykonalności.

Oferowana usługa zawiera produkt cyfrowy w postaci:
spakowanych w formacie .zip plików pdf oraz wersji edytowalnych pisma,
umożliwiających jego samodzielne wypełnienie.

Redakcja pisma zgodna z prawniczymi standardami budowy pism
procesowych spowoduje pozytywne rozpoznanie wniosku i
uzyskanie odpisu orzeczenia, które zostanie przesłane na podany adres.

Podsumowanie:
Już dziś podejmij działania w sytuacji, gdy zakończyła się Twoja sprawa,
chcesz wszcząć egzekucję i potrzebujesz klauzuli wykonalności. Oddaję
w Twoje ręce zredagowany przez profesjonalistę, zgodny z najwyższymi
standardami zawodowej staranności wzór pisma procesowego, który
spowoduje skuteczne uzyskanie odpisu wyroku lub postanowienia
umożliwiającego złożenie komornikowi wniosku o wszczęcie egzekucji.