Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Adwokat Prawo Spadkowe

615.00

Wprowadzenie:
Gdy umiera najbliższa Ci osoba, po wszystkich przykrych momentach związanych
z pochówkiem, następuje czas, w którym postanawiasz uporządkować sprawy
prawne po zmarłym. Wiesz, że prawdopodobnie jesteś spadkobiercą, ale w jaki
sposób się za to wziąć i co powinieneś zrobić – już niekoniecznie. Aby móc działać
prawnie za spadkodawcę potrzebujesz stwierdzenia praw do spadku i w tym celu
powinieneś złożyć wniosek do Sądu Spadku – sądu właściwego dla ostatniego
miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy.

Szczegółowy opis:
Przedstawiam w ofercie do kupienia starannie zredagowany, w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy, gotowy wzór pisemnego wniosku o
wydanie przez Sąd Spadku postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.

Oferowana usługa zawiera produkt cyfrowy w postaci:
spakowanych w formacie .zip plików pdf oraz wersji edytowalnych wniosku,
umożliwiających jego samodzielne wypełnienie.

Redakcja pisma zgodna z prawniczymi standardami budowy pism
procesowych, spowoduje pozytywne rozpoznanie wniosku i
wszczęcie przez Sąd Spadku sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
oraz wydanie postanowienia stwierdzającego prawa do spadku.

Podsumowanie:
Już dziś podejmij działania w sytuacji, gdy jesteś spadkobiercą i musisz
mieć dokument stwierdzający Twoje prawa do spadku. Oddaję w Twoje
ręce zredagowany przez profesjonalistę, zgodny z najwyższymi
standardami zawodowej staranności wzór pisma procesowego, który
spowoduje skuteczne wszczęcie sprawy i uzyskanie postanowienia
stwierdzającego nabycie spadku przez Sąd Spadku – Sąd Rejonowy.