Wniosek o wydanie odpisu prawomocnego wyroku – Adwokat Wyrok

150.00

Wprowadzenie:
Będąc stroną postępowania sądowego zakończonego wyrokiem lub
postanowieniem, chcesz mieć finalnie prawomocny wyrok lub postanowienie
w ręku, jednakże Sąd Ci go nie doręczył. Zastanawiasz się jak go uzyskać?
Odpowiedź stanowi złożenie wniosku o wydanie odpisu orzeczenia z klauzulą
stwierdzającą jego prawomocność.

Szczegółowy opis:
Przedstawiam w ofercie do kupienia starannie zredagowany, w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy gotowy wzór pisemnego wniosku o
wydanie przez Sąd odpisu prawomocnego wyroku lub postanowienia wraz
z klauzulą stwierdzającą jego prawomocność.

Oferowana usługa zawiera produkt cyfrowy w postaci:
spakowanych w formacie .zip plików pdf oraz wersji edytowalnych pisma,
umożliwiających jego samodzielne wypełnienie.

Redakcja pisma zgodna z prawniczymi standardami budowy pism
procesowych spowoduje pozytywne rozpoznanie wniosku i
uzyskanie odpisu prawomocnego orzeczenia, które zostanie
przesłane na podany w piśmie adres wnioskodawcy.

Podsumowanie:
Już dziś podejmij działania w sytuacji, gdy zakończyła się Twoja sprawa,
a nie otrzymałeś/aś jeszcze odpisu prawomocnego orzeczenia. Oddaję w
Twoje ręce zredagowany przez profesjonalistę, zgodny z najwyższymi
standardami zawodowej staranności wzór pisma procesowego, który
spowoduje skuteczne uzyskanie odpisu Twojego prawomocnego wyroku.