Zgłoszenie szkody Ubezpieczycielowi – Adwokat Gdańsk Szkoda

300.00

Wprowadzenie:
Odniosłeś szkodę i chcesz otrzymać należne Ci prawnie odszkodowanie?
Zaczynasz szukać, w jaki sposób zgłosisz szkodę ubezpieczycielowi?
Odpowiedź stanowi pisemne zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi w formie
wezwania do zapłaty w wyznaczonym terminie, po którym pozwiesz o zapłatę.

Szczegółowy opis:
Przedstawiam w ofercie do kupienia starannie zredagowany, w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy gotowy wzór pisemnego zgłoszenia szkody
Ubezpieczycielowi wraz z wezwaniem do zapłaty świadczenia pieniężnego.

Oferowana usługa zawiera produkt cyfrowy w postaci:
spakowanych w formacie .zip plików pdf oraz wersji edytowalnych pisma,
umożliwiających samodzielne jego wypełnienie opisem zdarzenia szkodowego,
wysokością kwoty do zapłaty, terminem zapłaty, załącznikami oraz innymi
dokumentami wykazującymi szkodę i jej wysokość.

Usystematyzowane uzasadnienie zgłoszenia, z pozostawionym do wypełnienia
miejscem na szczegółowy opis sytuacji i stosunku prawnego, z którego wynika
obowiązek zapłaty odszkodowania, połączony z klarowną redakcją, zgodną z
prawniczymi standardami budowy pism zwiększa szanse na skuteczność
windykacji i czasu uzyskania należnego Ci świadczenia od Ubezpieczyciela.

Podsumowanie:
Już dziś działaj w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel ma Ci wypłacić odszkodowanie.
Oddaję w Twoje ręce zredagowany przez profesjonalistę, zgodny z najwyższymi
wymogami zawodowej staranności wzór pisemnego zgłoszenia szkody
Ubezpieczycielowi wraz z wezwaniem do zapłaty świadczenia pieniężnego,
który przyczyni się do wypłaty należnego Ci odszkodowania lub zadośćuczynienia.