Oświadczenie o odstąpieniu z rękojmi – Adwokat Sprawy Cywilne

500.00

Wprowadzenie:
Gdy kupiłeś wadliwy produkt, wiesz, że przysługują Ci prawa z rękojmi.
Chciałbyś mieć rzecz sprawną, jednakże nie wiesz w jaki sposób zgłosić
swoje roszczenie sprzedawcy. Kiedy wada jest na tyle istotna, że nie da się
korzystać z rzeczy sprzedanej, możesz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od
umowy sprzedaży na podstawie rękojmi, żądając jednocześnie zwrotu
zapłaconej ceny, wzywając jednocześnie sprzedawcę do zwrotu ceny sprzedaży,
wyznaczając termin, po którego bezskutecznym upływie pozwiesz sprzedawcę.

Szczegółowy opis:
Przedstawiam w ofercie do kupienia starannie zredagowany, w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy gotowy wzór pisemnego oświadczenia o
odstąpieniu od umowy sprzedaży z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
wraz z wezwaniem do zapłaty w wyznaczonym terminie.

Oferowana usługa zawiera produkt cyfrowy w postaci:
spakowanych w formacie .zip plików pdf oraz wersji edytowalnych pisma,
umożliwiających samodzielne jego wypełnienie.

Usystematyzowane uzasadnienie oświadczenia, z pozostawionym do wypełnienia
miejscem na szczegółowy opis wady i jej wpływu na wartość rzeczy sprzedanej,
połączony z klarowną redakcją, zgodną z prawniczymi standardami budowy
pism, zwiększa szanse na odzyskanie całej zapłaconej sprzedawcy ceny.

Podsumowanie:
Już dziś podejmij działania w sytuacji, gdy kupiona przez Ciebie rzecz ma wady.
Oddaję w Twoje ręce zredagowany przez profesjonalistę, zgodny z najwyższymi
wymogami zawodowej staranności wzór pisemnego oświadczenia o odstąpieniu
od umowy sprzedaży z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, wraz z
wezwaniem do zapłaty w wyznaczonym terminie.

Opis

5