Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – Adwokat Karne

450.00

Wprowadzenie:
Gdy stajesz przed koniecznością powiadomienia Policji lub Prokuratury,
w głowie rodzi się zasadnicza wątpliwość – w jaki sposób mam to zrobić?
Odpowiedź stanowi złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Szczegółowy opis:
Przedstawiam w ofercie do kupienia starannie zredagowany, w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy gotowy wzór pisemnego zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa.

Oferowana usługa zawiera produkt cyfrowy w postaci:
spakowanych w formacie .zip plików pdf oraz wersji edytowalnych pisma,
umożliwiających ich samodzielne wypełnienie faktami oraz opisem przestępstwa,
wnioskami dowodowymi, żądaniem ścigania sprawcy.

Usystematyzowane uzasadnienie zawiadomienia, z pozostawionym do wypełnienia
miejscem na fakty dotyczące przebiegu zdarzenia, zachowania sprawcy oraz
skutków przestępstwa spowoduje przystąpienie przez organy ścigania do dokładnej
weryfikacji opisywanego przestępstwa, a redakcja pisma zgodna z prawniczymi
standardami budowy pism już w początkowej fazie sprawy wymusi na
prowadzącym postępowanie poważne podejście do treści zawiadomienia.

Podsumowanie:
Już dziś podejmij działania w sytuacji, gdy Twoje lub Twoich bliskich prawa zostały
zagrożone albo naruszone przestępstwem. Oddaję w Twoje ręce zredagowany
przez profesjonalistę, zgodny z najwyższymi standardami zawodowej staranności
wzór pisma procesowego, który przyczyni się do skutecznego wszczęcia
postępowania przygotowawczego przez organy ścigania.