Wniosek o uchylenie prawomocnego mandatu karnego Prawnik

450.00

Wprowadzenie:
Kiedy w stresie przyjąłeś mandat karny, a po czasie uznajesz, że
żadnego wykroczenia nie popełniłeś i nie zasługujesz na ukaranie –
nie rezygnuj – złóż wniosek o uchylenie prawomocnego mandatu
karnego. Niech o ukaraniu zadecyduje Sąd, po wysłuchaniu Twoich racji.
Masz na to siedem dni od dnia przyjęcia mandatu karnego.

Szczegółowy opis:
Przedstawiam w ofercie do kupienia starannie zredagowany, w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy, gotowy wzór pisemnego wniosku o
uchylenie prawomocnego mandatu karnego.

Oferowana usługa zawiera produkt cyfrowy w postaci:
spakowanych w formacie .zip plików pdf oraz wersji edytowalnych pisma,
umożliwiających samodzielne jego wypełnienie.

Usystematyzowane uzasadnienie wniosku, z pozostawionym do wypełnienia
miejscem na szczegółowy opis zdarzenia, które uzasadnia uchylenie mandatu,
połączone z klarowną redakcją, zgodną z prawniczymi standardami budowy
pism procesowych, zwiększa szanse na uchylenie mandatu przez Sąd.

Podsumowanie:
Już dziś podejmij działania w sytuacji, gdy czujesz, że niesłusznie zostałeś ukarany
grzywną w postępowaniu mandatowym za wykroczenie, którego nie popełniłeś.
Oddaję w Twoje ręce zredagowany przez profesjonalistę, zgodny z najwyższymi
wymogami zawodowej staranności wzór wniosku o uchylenie prawomocnego
mandatu karnego.