Wezwanie do zapłaty – Adwokat Gdańsk Sprawy o Zapłatę

300.00

Wprowadzenie:
Gdy nie otrzymałeś należnej Ci prawnie zapłaty, zaczynasz myśleć w jaki
sposób przymusić nierzetelnego dłużnika do uregulowania zadłużenia.
Odpowiedź stanowi wystosowanie wezwania do zapłaty w wyznaczonym
dodatkowym terminie, po którym pozwiesz dłużnika o swoją należność.

Szczegółowy opis:
Przedstawiam w ofercie do kupienia starannie zredagowany, w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy gotowy wzór pisemnego wezwania do
zapłaty dłużnego świadczenia wraz należnymi odsetkami za opóźnienie.

Oferowana usługa zawiera produkt cyfrowy w postaci:
spakowanych w formacie .zip plików pdf oraz wersji edytowalnych pisma,
umożliwiających samodzielne jego wypełnienie terminem, załącznikami
oraz dokumentami księgowymi wykazującymi należność.

Usystematyzowane uzasadnienie wezwania, z pozostawionym do wypełnienia
miejscem na szczegółowy opis sytuacji i stosunku prawnego, z którego wynika
obowiązek zapłaty, połączony z klarowną redakcją, zgodną z prawniczymi
standardami budowy pism zwiększa szanse na skuteczność windykacji
i czasu uzyskania należnego Ci świadczenia od zwlekającego dłużnika.

Podsumowanie:
Już dziś podejmij działania w sytuacji, gdy Twój kontrahent opóźnia się z zapłatą.
Oddaję w Twoje ręce zredagowany przez profesjonalistę, zgodny z najwyższymi
wymogami zawodowej staranności wzór wezwania do zapłaty, który przyczyni się
do uzyskania Twoich pieniędzy, oszczędzając Ci niepotrzebnego stresu.