Wniosek o system dozoru elektronicznego (SDE) – Wzór Pisma

600.00

Wprowadzenie:
Jeżeli zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą
jednego roku i sześciu miesięcy albo mniej niż na 3 lata a do odbycia w zakładzie
karnym pozostało Ci nie więcej, niż sześć miesięcy – możesz złożyć wniosek o
udzielenie zezwolenia przez Sąd Penitencjarny na odbycie kary w systemie
dozoru elektronicznego w miejscu Twojego zamieszkania – SDE. Nie wiesz,
co masz napisać i jak to zrobić? Skorzystaj z przygotowanego przeze mnie wzoru.

Szczegółowy opis:
Przedstawiam w ofercie do kupienia starannie zredagowany, w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy, gotowy wzór pisemnego wniosku o zezwolenie
na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Oferowana usługa zawiera produkt cyfrowy w postaci:
spakowanych w formacie .zip plików pdf oraz wersji edytowalnych pisma,
umożliwiających ich samodzielne wypełnienie wymaganymi danymi,
załącznikami i prośbą o udzielenie zezwolenia na SDE.

Usystematyzowane uzasadnienie wniosku znacznie zwiększa szanse na
pozytywne rozpoznanie wniosku przez sąd penitencjarny.

Podsumowanie:
Już dziś podejmij działania w sytuacji, gdy możesz odbywać karę pozbawienia
wolności w miejscu zamieszkania, mogąc przy tym normalnie wykonywać pracę
zarobkową. Oddaję w Twoje ręce zredagowany przez profesjonalistę, zgodny z
najwyższymi standardami zawodowej staranności wzór wniosku, który przyczyni
się do uzyskania zgody na system dozoru elektronicznego w Twojej sprawie.